bg_image

Projeniz hangi aşamada olursa olsun, küresel uzmanlığımız ve erişimimiz, onu tamamlamanız için ihtiyacınız olan yeteneği size bulabilmemiz anlamına gelir. Proje yöneticilerinden süpervizörlere, teknisyenlerden yöneticilere kadar orta ve üst düzey adaylarla çalışıyoruz. Adaylarımız ayrıca ham petrolün rafine edilmesine ve yan ürünlerin dağıtılmasına odaklanan aşağı yönlü işleri de doldurabilirler.

Kimya, petrokimya ve rafineri sektörlerinde birçok büyük müşteriyle çalışıyoruz. Özellikle, aşağıdakilerle ilgili müşterilere odaklanıyoruz: ısı transfer ekipmanı; gazdan sıvıya işleme; hidrojen üretimi, gazlaştırma ve kükürt işleme tesisleri; rafineri işlem birimleri; NOx/HRVOC azaltımı; sıvı depolama yapıları; ve elektrik üretim tesisleri.

Sizin gibi işverenler için, kimyasal endüstrisinde iş aramalarını başarıyla tamamladık.