bg_image

GEFA POWER şirketi olarak, tüm çalışanlarımızın tam iştiraki ile, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri bağlılığını yaratmak için her koşulda en iyi hizmeti vermeyi hedeflediğimiz Entegre Sistem politikamız aşağıdaki gibidir:

 • Tüm çalışanlarımızın aynı bilinç ile çalışmasını temin etmek,
 • Eğitimli ve deneyimli personelimizle İSG kural ve talimatlarına uyarak, riskleri minimize ederek, kazaların oluşmasına engel olmak,
 • Zamanı doğru kullanarak, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir yönetim politikası yürütmek,
 • Politika, fikir ve hedeflerimizin tüm personelimiz tarafından benimsenmesi ve desteklenmesini sağlamak,
 • Tüm hizmetlerimizde koordinasyonun tam olarak sağlanması ve tüm proje ve hizmetimizin planlamalarını önceden belirleyerek, işlemlerimizi bu başlıklarda yürütmek,
 • Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek, 
 • İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri  devreye sokmak,
 • Çalışanlarımızın performanslarını arttırmak ve verimlerini arttırmak için fikir alışverişinde bulunmak,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,
 • Tüm tedarikçilerimiz ile karşılıklı güvene dayalı ve birbirimizin kalite kültürlerini anlamaya özen gösteren, etkinliği ve verimliliği iyileştirmek için ortak süreçler yürütmek,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek, risk unsurlarını ve fırsatları risk yönetimi kapsamında etki ve olasılığa göre; tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Bilgi Güvenliğini temel alarak çalışanlar ve tedarikçilerimiz ile çalışmalar yürütmek,
 • Süreç performansını ve dolayısıyla da şirketimizin genel performansını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) prensibinin titizlikle uygulamak,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek,
 • Mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmek,
 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini etkileyebilecek unsurlar için hesap verilebilirliği sağlamayı ve çevre performansını arttırmayı,
 • Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri arttırarak, ürünlerimizi çevreye ve doğaya saygılı olarak üretmektir.

 

GENEL MÜDÜR